Disclaimer

Disclaimer voor www.zwemschooldorien.nl

Zwemschool Dorien verleent u hierbij toegang tot www.zwemschooldorien.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Zwemschool Dorien behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.zwemschooldorien.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Zwemschool Dorien.

Beperkte aansprakelijkheid

Zwemschool Dorien spant zich in om de inhoud van www.zwemschooldorien.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.zwemschooldorien.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zwemschool Dorien.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.zwemschooldorien.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.zwemschooldorien.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zwemschool Dorien nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zwemschool Dorien.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zwemschool Dorien, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Postadres:
Zwemschool Dorien
De Buterkamp 6
8567 LM Oudemirdum.

Telefonische bereikbaarheid:
Van maandag tot en met donderdag neemt Dorien de telefoon zelf aan van 10.00 tot 12.00 uur, daarna neemt de voicemail het over.
Telefoonnummer 06 - 24 9616 24 (sms wordt niet beantwoord).
 

Emailadres:
dorien@zwemschooldorien.eu

Social Media

facebook-logo

© Zwemschool Dorien